Lam Ching Ying

林正英 Master For All Seasons

The Vampire Expert I

 The Cast

                             

         LAM Ching Ying                   WONG Shu Kei                    Annie MAN Chung-Han

                              

Norman CHU Shiu Keung         HUANG Bao Xin                RONG Jin Chang

                            

YUEN King-Tan                   LI Dao Hong                       TAN Bing Wen

XIAN Hao Ying

 Connections 

 

 Screencaps